-til Kjerringgarden som ligg på Bjoa i Vindafjord kommune.
Reisetid frå Haugesund er ca 1 time. Garden ligg på Dalsbruket i ein open og vid dal der det er til saman 7 gardar. Det er 140 mål fulldyrka og 60 mål beite som høyrer til garden i tillegg til 250 mål skog og utmark. Garden er eit bureisingsbruk frå 1920-talet.


I dag er det såleis 3. generasjon som driv garden. Me overtok i 1989 og har mesteparten av tida drive med mjølkeproduksjon, sau og storfe.

Etter kvart som døtrene våre vaks til, kom det også hestar på garden. Denne interessa har auka på, og i dag har me fem hestar.I 2010 slutta me av mjølkeproduksjonen, og driv nå med spelsau. 

I 1999 starta me "Kjerringgarden". Drifta av denne verksemda har vore og er fortsett ei nisjenæring i tillegg til gardsdrifta og jobbar utanom.
Drifta av Kjerringgarden har på sett og vis vore todelt; ein besøksdel og ein produksjonsdel. Besøksdelen har i hovudsak blitt drive i sommarhalvåret på den tida når urtehagen har mest å by på. Produksjonen av urteprodukta; krydderblandingar, tear, kremar, såper, oljer, sjampo m.m. føregår heile året.

Tar du turen til Kjerringgarden ønskjer me å gi gjestene ei oppleving som utfordrar og spelar på alle sansane. Besøket blir "krydra" med urter på ulike måtar. Eit annleis måltid mat blir servert i avslappa omgivnader. Du får høyra litt om staden du er kommen til, maten du et, urtene som veks her og kva Kjerringgarden produserar.
Ein tur i urtehagen høyrer med når årstid og ver tillet det, og vertsskapet "krydrar" med fakta og overtru om desse grøne, fasinerande vekstene. Gardsbutikken er også open for handel og gode råd om bruk av urter.

Kjerringgarden ønskjer velkommen til gards til ei sanseleg oppleving....

 
Ønskjer du å handla frå vår nettbutikk, klikk her
>>>>
[Nettbutikk]
Kjerringgarden Dalsbruket

5584 Bjoa

Tlf.: 53 76 99 93


post@kjerringgarden.no
Copyright © 2018 Kjerringgarden. All rights reserved.
Teknisk løsning www.jhl.no    Design Abacus