Nye kurs
(siste oppdatering 9. jan 2019)
Kjerringgarden arrangerar ulike kurs. Følg med på denne sida, så vil type kurs og datoar for desse bli kunngjort. Har de spørsmål ta direkte kontakt på tlf 97736530 eller send e-post til  post@kjerringgarden.no
Er de t.d ein vennegjeng som ønskjer eige kurs er det berre å ta kontakt. 
 
Kurs i dyrking og bruk av urter
Kjerringgarden
Eg har planar om å arrangere eit urtekurs denne våren. Dato er endå ikkje fastsett.
På kurset vil du få lære korleis du dyrkar urter, korleis du sjølv kan
anlegge urtehage og kva urter det er lurt å starte med. 
Er du interesssert ta kontakt på e-post.

Kurs på Fjelberg prestegard 6.-8. september 2019
"Kjerringvirke" (eit fellesskap av seks etablerarar) planlegg å arrangere eit kurs på Fjelberg.  Dette blir eit spennande samansett tilbod der du får lære om urter til mat, praktisere yoga, forme i keramikk og flette med pil, for å nemne noko. Programmet er ikkje ferdig sydd, men eg kjem tilbake med nærare informasjon når det er klart.


Andre opplevingar
For grupper som har lyst til å tilbringe meir tid på Bjoa, har me òg andre opplevingar å by på og lagar gjerne
"pakkar" etter behov og ønskje. 

 
- ei vandring på Kulturstien på Utbjoa; guida tur der me ser på kulturminne som t.d
  hellerisstingar, gravrøyser, skålgropfelt, båtstøer m.m.
 
- eit besøk ved minnebautaen og historiefortelling  om Arquebus, lokale heltar frå 2. verdskrig
 
- flotte turar i skog og fjell som omkransar Kjerringgarden, med eller utan guide.
Me vonar å kunne gi våre gjester ein annleis oppleving, noko ekte og inspirerande !
 
 
 
Ønskjer du å handla frå vår nettbutikk, klikk her
>>>>
[Nettbutikk]
Kjerringgarden Dalsbruket

5584 Bjoa

Tlf.: 53 76 99 93


post@kjerringgarden.no
Copyright © 2019 Kjerringgarden. All rights reserved.
Teknisk løsning www.jhl.no    Design Abacus